Burs Başvuru Formu

Burs Başvuru Koşulları

2021 – 2022 Öğretim Yılı Burs Başvurusu Katılım Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI
Dernek üyesi olmak zorunludur
Devlet Üniversitelerinde okuyor olmak
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başka bir kamu veya özel kuruluştan burs almamak
Ara sınıflar için Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKLAR

Vakıf üniversitesi öğrencileri
Açık öğretim öğrencileri
Uzaktan öğretim öğrencileri
Ücretli değişim programında bulunanlar