Girdi yapan admin

ERFELEK

Tarih Eskiden halk arasında Cumayanı olarak bilinen İlçe Merkezinin kuruluşu 1750’li yıllara dayanmaktadır. 1876’da fahri bucaklık verilmesiyle ismi Karasu olarak değişmiştir. Karasu Bucağı 1911 yılında resmi bucak merkezi olarak teşkilatlanmış, 01.04.1960 tarihinde ise ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yeni teşkilatlanan İlçenin ismi ise etrafındaki Erfelek ormanlarından esinlenerek Erfelek olmuştur. Erfelek il merkezine 28 km. uzaklıkta küçük ve […]

DURAĞAN

Coğrafya Durağan İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan yollar üzerinde bulunması, Kastamonu-Samsun bağlantısını sağlaması ve Gökırmak vadisinde verimli topraklara sahip olması itibariyle önemli bir coğrafi konuma sahiptir. İlçenin 70 köyü bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1034 km2’dir. Arazinin %80’i dağlıktır. Bölgede Kuzey Anadolu sıradağları ararsında yer alan İsfendiyar ve Doğu Ilgaz Dağlarının uzantıları bulunmaktadır. En yüksek yer 1451 m […]

DİKMEN

TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI Dikmen İlçesi ile ilgili tarihi bir kaynak bulunmamakla birlikte, Gerze İlçesi ve Sinop İli’nin tarihi ile birlikte mütaala edilmesi gerekmektedir. Yörede yaşayanlardan edinilen bilgiler bize İlçemizin tarihi ile ilgili ışık tutmaktadır. Bu bilgilere göre, Dikmen İlçesinin yerleşim yeri olarak seçilmesinin ana nedeni 1789 yılında hizmete giren camiden dolayı olduğudur. O tarihlerde […]

BOYABAT

Boyabat Evleri Boyabat Kalesi çevresindeki tepelerin yamaçlarına ve eteklerine kurulmuş bir kent olan Boyabat’ta geleneksel konutların parsel içindeki konumunu öncelikle manzara belirlemektedir.Cephelerin biri genellikle manzaraya,diğer cephesi ise bahçeye veya sokağa yönelik olarak tasarlanmıştır.Yamaçların her noktası birbirinden değişik görünümler sunmakla birlikte,kale manzarasının hemen her konutun yönlendirilmesinde hakim bir faktör olduğu söylenebilir. Konutlar genelde zemin kat üzeri […]

AYANCIK

İlçemiz Tarihi Ayandon, şimdiki Türkeli ilçesine bağlı Hamamlı köyünün eski adıdır. Tarihi kayıtlarda bir balıkçı köyü olduğu yazılıdır. O zamanlar bir kıyı köyü olan yer, daha sonraları gelişmiş, önce nahiye, ardından da ilçe merkezi olmuştur. Ayancık İlçesinin tarihi ilk çağlara kadar uzanır. Ayancık ve çevresinde yaşayan ilk kavimler Paflogonyalılar, Amazonlar, Akalar ve Dorlardır. İlk çağda […]

SİNOP İLİNİN TARİHÇESİ

[Sinop adı nereden geliyor ?] Sinop ilinin yerleşme tarihi ilk Tunç Çağıyla başlamıştır. MÖ. 7. yüzyılda bir Helen Kolonisi olarak kurulan Sinop, Antik Çağ’da Karadeniz’in en önemli kentiydi. Helenistik dönemde Anadolu’nun yerli kültürleriyle, Helen ve Pers kültürlerini birleştirmek isteyen Pontus Devletinin başkentlerinden biri de Sinop’tu. Bizans döneminde yöre Ortodoks Hıristiyanlığının etkisiyle dilde ve kültürde Helenleşmiştir. […]