TÜRKELİ

Tarihçe
Türkeli yöresi; M.Ö. 70 yıllarda Romalıların, M.S. 395 yıllarında Bizanslıların, 3 Ekim 1214 tarihinde Selçuklu Türklerinin hâkimiyetine girmiştir. Selçuklu devletinin dağılmasından sonra Beyliler dönemi başlamış ve bölgede önce Pervaneoğulları daha sonra Candaroğuları vasıtasıyla Türk egemenliği devam etmiştir. Türkeli ve çevresi de 1460’ ta Fatih Sultan Mehmet’ in Trabzon seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğu idaresine geçmiş ve o tarihten günümüze kesintisiz öz ve öz Türk yurdudur.

Bugünkü Türkeli’nin bulunduğu yer eski haritada Antonios Burnu, daha yeni haritalarda Ayandon Burnu olarak geçer. Ayandon, Rumca 18 Ocakta başlayan fırtınaya verilen isimdir. Osmanlı döneminde ki adı Yarna’dır. Bucaklıkla beraber “ Gemiyanı” adını alır. Gemiyanı adı batık bir gemi bulunduğu için verilmiştir. Muhtemelen 1923-1926 yılları arasında hem yerleşim biriminin ve hem de idari birim olan nahiyetin adı Türkeli’ ne dönüştürülmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ayancık ilçesine bağlı olan Türkeli 01.05.1957 yılında ilçe olmuştur.