DİKMEN

TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI

Dikmen İlçesi ile ilgili tarihi bir kaynak bulunmamakla birlikte, Gerze İlçesi ve Sinop İli’nin tarihi ile birlikte mütaala edilmesi gerekmektedir. Yörede yaşayanlardan edinilen bilgiler bize İlçemizin tarihi ile ilgili ışık tutmaktadır.

Bu bilgilere göre, Dikmen İlçesinin yerleşim yeri olarak seçilmesinin ana nedeni 1789 yılında hizmete giren camiden dolayı olduğudur. O tarihlerde yöre halkı, Cuma günleri ihtiyacını karşılamak üzere “Yeni Cuma” diye tabir edilen merkeze gelmeye başlamışlar ve çevredeki 30 köy için burası bir merkez durumuna gelmiştir.

İlçemiz, bu tarihten 33 yıl sonra 20.05.1990 gün ve 20523 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3644 No’lu Kanun Hükmü gereğince, Kırçal, Çorak ve Dumanlı Köylerinin birleşmesi ile ilçe hüviyetine kavuşmuştur.

İlçeye ilk kaymakam 23.07.1991 tarihinde atanmış ve İlçe 30 Ağustos 1991 günü fiilen faaliyete geçmiştir.

İlçenin yeni kurulması ile birlikte tüm resmi kurumlar teşekkül ettirilmiş, sadece Adalet ve Bankacılık hizmetleri 34 Km uzaklıktaki Gerze İlçesinden yürütülmektedir. Sadece Cuma günleri İlçemizde banka şubesi açılmaktadır.

İlçe dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip ve birince derecede heyelana maruz bir bölgedir. Kuzeyinde Küre dağlarının uzantısı olan Göktepe ve Kiraz dağları vardır.

İlçe Merkezi, Güzelceçay (Kanlıçay) vadisinde kurulmuştur. İlçede ılıman bir iklim sürer. Yıllık sıcaklık ortalaması 14 derecedir. Denize uzaklığı 12 Km olup, Kerim köyü denize bağlantısı olan tek yerleşim yeridir. Nemlilik oranı %70 civarındadır.

İl Merkezine 75 Km, Samsun-Sinop karayoluna 9 Km uzaklıkta olan İlçemizin yüzölçümü 450 Km2’dir. İlçe, Kuzeybatıda Gerze İlçesi, Güneyde Durağan İlçesi, batıda Boyabat İlçesi ve Doğuda Samsun Yakakent İlçesi ile çevrilidir.

İlçemizin merkez ve köylerinden büyük kentlere göç hareketi vardın. Genelde İlçede yaşayan kesimi yaşlılar oluşturmakta ve nüfusun %85’i köylerde yaşamaktadır.

2012 yılı nüfus verilerine göre ilçe nüfusu sonuçları :
İlçe Merkez Nüfusu : 1199
Köyler Toplamı : 4629
Toplam Nüfusu : 5828